SYN Skyddsdikning dikesrensning - Förnyelse

Anmälan stängd

SYN Natur- och kulturhänsyn Skyddsdikning dikesrensning - Förnyelse

För att kunna leva upp till de krav som ställs på ett certifierat skogsbruk med att ta hänsyn till vattenkvalitet och värdefulla vattenmiljöer i samband med dikningsåtgärder, krävs särskilda kunskaper. 

Under den här förnyelseutbildningen får du en repetition om hur dikning bör utföras samt vilka effekter dikningen har på skogsproduktionen, hur miljöanpassade vägtrummor, slamdammar och andra typer av sedimentsfällor kan användas för att minimera dikningens negativa effekter på vattenkvaliteten.Vi repeterar även kort vad som menas med markavvattning, skyddsdikning respektive dikesrensning och tar även upp gällande lagstiftning kring detta, inklusive EU:s vattendirektiv.

Som förberedelse genomför du SYN:s webbutbildningar Skyddsdikning/dikesrensning och Körning i skogsmark. Om du inte har genomfört webbutbildningarna ordnar Skogsstyrelsen, som tillval, inloggning till de båda webbutbildningarna. Webbutbildningarna innehåller prov som du måste få godkänt i för att kunna påbörja den här förnyelseutbildningen.

Förnyelseutbildningen genomförs i fält. Godkända webbutbildningar som förkunskap och godkända övningar i fält är en förutsättning för att få tillgång till utvärderingskoden. Då utvärderingen är genomförd kan deltagarna själva skriva ut SYN:s kompetensbevis för Natur- och kulturhänsyn – Skyddsdikning/dikesrensning som är giltigt i fem år. Förnyelseutbildning ska alltså genomföras vart femte år för att du ska upprätthålla din kompetens.

För Svenska PEFC-certifierade företag gäller krav på att all personal som planerar eller utför skyddsdikning/dikesrensning ska ha detta kompetensbevis.

OMFATTNING

1 dag i fält, med praktiska övningar och ett slutligt webbtest efter kursen

FÖRKUNSKAPER

Godkänt resultat på SYN:s webbutbildningar Skyddsdikning/dikesrensning och Körning i skogsmark.

UTBILDNINGSMATERIAL 

Ingår, liksom fika och lunch.


Datum & Tid
torsdag
30 maj 2024
08:00 17:00 Europe/Stockholm
Plats

Robertsfors, Sikeå (Spiran)

Sikeå 51
Sikeåhus, Spiran
915 93 Robertsfors
--Robertsfors, Sikeå (Spiran)--
Få vägbeskrivning
Arrangör

Umeå, Mikael Sandberg

+46706708333
mikael.sandberg@skogsstyrelsen.se
DELA

Se vad andra tycker om detta event, och gå med i konversationen.