Tillgänglighetsredogörelse

 

2022-10-28

Tillgänglighetsredogörelse för uven.skogsstyrelsen.se 

 

Skogsstyrelsen ansvarar för https://uven.skogsstyrelsen.se/ . Den här sidan beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

 Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Kontakta oss om du behöver hjälp med att ta del av detta material. Du kan mejla, ringa eller använda formuläret på sidan Tillgänglighet för att kontakta oss.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

 

Innehåll som inte är tillgängligt

        Kontrasten mellan text och bakgrund är i vissa fall för låg, detta på grund av det grafiska temat.

        I till exempel formulär används text med låg kontrast som stödtext för vilken sorts information som ska fyllas i fältet. Texten är dock endast ett komplement till annan information, och anses inte vara nödvändig för att förstå instruktioner eller information.

        Knappar och kontroller saknar maskinläsbara etiketter.

        Menyn är uppbyggd av flera komponenter vilket kan påverka hjälpmedel.

        Vissa länkar brister i tydlighet, oftast på ställen t ex menyval där utrymmet inte tillåter längre beskrivningar.

        Vissa sidor brister i att ange i kod vad sidans olika delar har för roll.

Kontakta oss om du behöver hjälp med att ta del av något material. Du kan mejla skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se, ringa 036-35 93 00 eller för att kontakta oss. Det finns också möjlighet att anmäla brister hos DIGG[i].

 

Oskäligt betungande anpassning

Skogsstyrelsen åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för delar av innehållet.

 

Hur vi testat webbplatsen

Vertel som är leverantör av webbplatsen har gjort en självskattning (intern testning) av ”uven .skogsstyrelsen.se”. De gör även manuella granskningar.

 

Senaste bedömningen gjordes den 24 oktober 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast den 28 oktober 2022.