SYN Natur & kulturhänsyn Avverkning - Grunder

Anmälan stängd

SYN Natur- och kulturhänsyn Avverkning - Grunder

För att driva ett certifierat skogsbruk krävs det specifika kunskaper om hur hänsyn ska tas till natur-, kultur- och sociala miljöer. Med den här utbildningen får du de kunskaper du behöver för att praktiskt och teoretiskt kunna leva upp till de krav som ställs.

Utbildningen ger grundläggande kunskaper i miljöhänsyn vid utförande av skogliga arbeten såsom föryngringsavverkning och gallring.

Som förberedelse genomför du SYN:s webbutbildningar Miljöhänsyn Grunder och Miljöhänsyn i Praktiken. Om du inte har genomfört webbutbildningarna ordnar Skogsstyrelsen, som tillval, inloggning till de båda webbutbildningarna. Webbutbildningarna innehåller prov som du måste få godkänt i för att kunna påbörja den här grundutbildningen.

Godkända webbutbildningar som förkunskap och godkända övningar i fält är en förutsättning för att få tillgång till utvärderingskoden. Då utvärderingen är genomförd kan deltagarna själva skriva ut SYN:s kompetensbevis för Natur- och kulturhänsyn – Avverkning som är giltigt i fem år. Förnyelseutbildning ska alltså genomföras vart femte år för att du ska upprätthålla din kompetens.

Som ytterligare tillval kan du beställa boken Miljöhänsyn i skogsbruket.

OMFATTNING

2 dagar i fält, inklusive praktiska övningar.

FÖRKUNSKAPER

Naturbruksgymnasium med inriktning skog eller motsvarande. Godkänt resultat på SYN:s webbutbildningar Miljöhänsyn Grunder och Miljöhänsyn i Praktiken.

KOMPLETTERANDE UTBILDNINGAR

SYN-kurs Natur- och kulturhänsyn - Skyddsdikning/dikesrensning och SYN-kurs Natur- och kulturhänsyn Avverkning – Förnyelse.

UTBILDNINGSMATERIAL

Ingår, liksom fika och lunch.

Datum & Tid
tisdag
11 juni 2024
Start - 08:00
onsdag
12 juni 2024
Slut - 16:00 Europe/Stockholm
Plats

Vilhelmina, Skogsstyrelsens kont

JMG3+7CM Vilhelmina

--Vilhelmina, Skogsstyrelsens kont--
Få vägbeskrivning
Arrangör

Vilhelmina, Lars G Lundgren

lars.g.lundgren@skogsstyrelsen.se
DELA

Se vad andra tycker om detta event, och gå med i konversationen.