SYN Avverkning - Förnyelse

Anmälan stängd

SYN Natur- och kulturhänsyn Avverkning - Förnyelse

För dig som driver ett certifierat skogsbruk krävs det att du upprätthåller dina kunskaper om hur hänsyn ska tas till natur-, kultur- och sociala miljöer. Med den här förnyelseutbildningen, som huvudsakligen sker i fält, säkerställer du att du uppfyller kompetenskraven långsiktigt.

Som förberedelse genomför du SYN:s webbutbildningar Miljöhänsyn Grunder och Miljöhänsyn i Praktiken. Om du inte har genomfört webbutbildningarna ordnar Skogsstyrelsen, som tillval, inloggning till de båda webbutbildningarna. Webbutbildningarna innehåller prov som du måste få godkänt i för att kunna påbörja den här förnyelseutbildningen.

I förnyelseutbildningen får du sedan ny kunskap med utgångspunkt i gröna bokslut, revisionsrapporter från skogsrevisioner inom certifieringssystemen, eventuella regel- och lagändringar och Skogsstyrelsens inventeringar. Även viss repetition från grundutbildningen ingår.

Godkända webbutbildningar som förkunskap och godkända övningar i fält är en förutsättning för att få tillgång till utvärderingskoden. Då utvärderingen är genomförd kan deltagarna själva skriva ut SYN:s kompetensbevis för Natur- och kulturhänsyn – Avverkning som är giltigt i fem år. Förnyelseutbildning ska alltså genomföras vart femte år för att du ska upprätthålla din kompetens.

Som ytterligare tillval kan du beställa boken Miljöhänsyn i skogsbruket.

OMFATTNING

1 dag i fält, med praktiska övningar

FÖRKUNSKAPER

Genomförd SYN-kurs Natur- och kulturhänsyn Avverkning – Grunder samt godkänt resultat på SYN:s webbutbildningar Miljöhänsyn Grunder och Miljöhänsyn i Praktiken.

KOMPLETTERANDE UTBILDNINGAR

SYN - Natur- och kulturhänsyn -Skyddsdikning/dikesrensning och SYN - Natur- och kulturhänsyn Avverkning – Förnyelse.

UTBILDNINGSMATERIAL

Ingår, liksom fika och lunch.

Datum & Tid
onsdag
12 juni 2024
08:00 16:00 Europe/Stockholm
Plats

Vilhelmina, Skogsstyrelsens kont

JMG3+7CM Vilhelmina

--Vilhelmina, Skogsstyrelsens kont--
Få vägbeskrivning
Arrangör

Vilhelmina, Lars G Lundgren

lars.g.lundgren@skogsstyrelsen.se
DELA

Se vad andra tycker om detta event, och gå med i konversationen.